Jak powstaje energia elektryczna ze słońca?EFEKT FOTOWOLTAICZNY


Podstawą działania fotowoltaiki jest tzw. efekt fotowoltaiczny, zachodzący w ogniwach z których składają się panele PV. Efekt ten zachodzi, kiedy na powierzchnię ogniwa fotowoltaicznego, zbudowanego z dwóch płytek krzemowych pada pojedynczy foton światła, w wyniku czego powstaje przepływ ładunków pomiędzy warstwami, co z kolei wymusza przepływ elektronów. Taki uporządkowany przepływ elektronów to właśnie energia elektryczna zasilająca nasze domy.

Co dzieje się z wytworzoną energią?

Dzięki odpowiedniej ilości paneli fotowoltaicznych, możemy dostarczyć wymaganą ilość energi elektrycznej. Aby tak się stało, konieczne jest zbudowanie instalacji, wyposażonej w niezbędne urządzenia, które przekształcą dostarczoną energię elektryczną w taki sposób, aby mogłabyc wykorzystana w domu. W zależności od tego, w jaki sposób będziemy korzystać z naszego zestawu, wybieramy jedną z dwóch możliwych konfiguracji.

Instalacja typu Off Grid


Jest to taka konfiguracja, która pozwala przechowywać wytworzoną nadwyżkę prądu w akumulatorach. Dzięki takiemu rozwiązaniu, mamy możliwość korzystać z prądu wytworzonego ze słońca równierz po zmierzchu. Obecnie takie rozwiązania wykorzystuje się często do oświetlania ulic i placów. Rozwiązanie to jest również popularne na jachtach i kampingach. Aby z niego skorzystać niezbędne są odpowiednie akumulatory. Prąd wytworzony w panelach PV poprzez regulator ładuje akumulatory. Kiedy go potrzebujemy możemy go wykorzystać w domowej instalacji dzięki inwerterowi, który przetworzy go z prądu stałego w zmienny o owymaganym napięciu.

Instalacja typu On Grid

Podobnie jak w poprzednim rozwiązaniu wytworzony prąd stały jest przez inwerter przekształcony w prąd zmienny o odpowiednim napięciu i natychmiast gotowy do wykorzystania. Jednak w przypadku instalacji tego typu nadwyżka wytworzonej energii zamiast do akumulatora jest wysyłana przez licznik dwukierunkowy do sieci energetycznej, a kiedy występuje niedobór prądu z instalacji PV wysłaną wcześniej nadwyżkę można odebrać z sieci dzięki rozliczeniu poprzez NetMetering.

Co to jest netmetering?

Netmetering to inaczej opomiarowanie netto energi wysłanej do sieci energetycznej w stosunku do energii z niej pobranej, czyli rozliczenie się z dostawcą energii elektrycznej z różnicy pomiędzy energią dostarzoną do sieci energetycznej, a energią elektryczną z niej pobraną. Takie rozliczenie dotyczy prosumentów, czyli podmiotów, które są jednocześnie producentem prądu z własnej mikroelektrowni i konsumentem prądu z sieci energetycznej.
Oczywiście optymalnym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie całości wyprodukowanej energii elektrycznej, ale ze względu na to, iż nie zawsze korzystamy z prądu wtedy kiedy jest on produkowany w naszej mikroelektrowni, pewna jego ilość popłynie do sieci energetycznej. To pozwala nam wykorzystać sieć energetyczną jako swego rodzaju akumulator, a zakumulowaną w niej energię odebrać wtedy kiedy jest potrzebna. Netmetering umożliwia nam właśnie takie rozwiązanie, a energię z sieci możemy rozliczyć w ciągu dwunastu miesięcy. To znaczy, że w zimie, kiedy nasz zestaw produkuje mniej energii, możemy odebrać nadwyżki, które zostały odesłane do sieci latem.

Ostatnia poprawka ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadza z dniem 1 lipca 2016 r. następujące zasady rozliczenia z dostawcą energii:

Prosumenci którzy posiadają mikroelektrownię o mocy do 10 kW rozliczają się w stosunku 1:0,8. Oznacza to, że za każdą wysłaną do sieci kWh prosument ma prawo odebrać 0,8 kWh.

W przypadku mikroelektrowni powyżej 10 kW aż do 40 kW rozliczenie następuje w stosunku 1:0,7. To oczywiście umożliwia odebranie 0,7 kWh za każdą kWh wysłaną wcześniej do sieci.
© 2016 Levard. All Rights Reserved.