SMA CLUSTER CONTROLLER

 • Centralne monitorowanie i sterowanie falownikami
 • Standardowy interfejs Modbus dla nadrzędnych urządzeń komunikacyjnych
 • Spełnienie krajowych i międzynarodowych wymagań dotyczących integracji sieci
 • Złącza analogowe i cyfrowe do zadawania mocy czynnej i biernej
 • Zoptymalizowany do użytku przemysłowego dzięki wytrzymałej obudowie i wysokiej klasy komponentom
 • Integracja układów czujników
 • Bezpośredni alarm za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku błędu
 • Zdalne monitorowanie i serwisowanie poprzez zintegrowany interfejs webowy i Sunny Portal

Profesjonalne monitorowanie i i sterowanie do systemów rozproszonych. SMA Cluster Controller razem z falownikami SM o dużej wydajności tworzy centralną jednostkę komunikacji do monitorowania, rejestrowania danych i sterowania dla dużych instalacji fotowoltaicznych. Ze względu na dużą liczbę cyfrowych i analogowych wejść oraz wyjść, a także szybką wymianę danych przez interfejs danych typu Ethernet(np. Modbus TCP) możliwa jest realizacja różnych aplikacji- od zarządzania zasilaniem po integrację układu czujników. Oprócz standardowego rozwiązania do zastosowań komercyjnych w dużych instalacjach do 75 urządzeń SMA oferuje teraz dodatkowy wariant przeznaczony do mniejszych instalacji do 25 urządzeń. SMA Cluster Controller pełni rolę profesjonalnego interfejsu systemowego dla zakładów energetycznych, dystrybutorów bezpośrednich, techników serwisowych i operatorów instalacji.

SUNNY HOME MANAGER

 • Ograniczenie mocy czynnej w punkcie przyłączenia do sieci
 • Analiza zużycia dla poszczególnych odbiorników
 • Wyświetlanie zalecanych działań w celu optymalnego sterowania odbiornikami energii
 • Automatyczne, inteligentne sterowanie odbiornikami przez maks. 10 gniazdek sterowanych radiowo
 • Wygodne uruchomienie za pomocą asystenta konfiguracji systemu
 • Bezpłatny standardowy dostęp do Sunny Portal ze wszystkimi podstawowymi funkcjami
 • Możliwość komfortowego monitorowania systemu poprzez Sunny Portal
 • Kontrola nad wszystkimi przepływami energii w gospodarstwie domowym
 • Wizualizacja prognozy pogody i uzysków energii fotowoltaicznej
 • Kilka standardowych złaczy licznikowych
 • Indywidualne wielkości zdane do sterowanych urządzeń
 • Łatwość do połączenia z elementami SMA Smart Home

Centrala sterownicza do inteligentnego zarządzania energią. Sunny Home Manager to idealne rozwiązanie do inteligentnego zarządzania energią w ramach SMA Smart Home dzięki standardowemu dostępowi do Sunny Portal. Zapewnia przegląd wszystkich przepływów energii w gospodarstwie domowym, zautomatyzowaną regulacje obciążeń oraz zintegrowanie systemu magazynowania energii z systemem SMA Flexible Storage System, dostępnym już teraz oraz w przyszłych systemach SMA Intergrated Storage System. Sunny Home Manager obejmuje dane do prognozowania produkcji energii fotowoltaicznej, pozwalając na optymalne zarządzanie obciążeniem i oferując znacznie wyższy wskaźnik zużycia własnego. Ponadto za pośrednictwem zdalnej parametryzacji można ograniczyć moc czynną wprowadzoną do sieci energetycznej do dowolnej wartości pomiędzy 10, a 100% mocy zainstalowanego pola modułów fotowoltaicznych

SMA ENERGY METER

 • Szybka bezproblemowa instalacja
 • Graficzna wizualizacja bieżących wartości mierzonych w Sunny Portal
 • Oszczędzająca miejsce instalacja na szynie montażowej w warunkach gospodarstwa domowego dzięki kompaktowej obudowie
 • Wykorzystanie standardowych przewodów Ethernet do komunikacji Speedwire
 • Uniwersalne opcje wdrożenia niezależnie od istniejących liczników energii
 • Łatwe i elastyczne połączenie z komponentami systemu SMA Smart Home
 • Szybki trójfazowy odczyt zmierzonych wartości dla efektywnego zarządzania energią
 • Szybka komunikacja Speedwire

Uniwersalny odczyt pomiarów do inteligentnego zarządzania energią. Wydajne urządzenie pomiarowe do inteligentnego zarządzania energią w ramach SMA Smart Home: licznik SMA Energy Meter zbiera dokładnie i wyważone pomiary dla fazy, działając jak licznik energii elektrycznej doprowadzonej z sieci i zakupionej oraz przekazuje te wartości poprzez Speedwire. Dzięki swojej zdolności do szybkiego uzyskiwania zmierzonych wartości. Licznik SMA Energy Meter jest idealnym źródłem informacji do inteligentnego zarządzania energią w SMA Smart Home, Wszystkie dane o wygenerowanej energii fotowoltaicznej zakupionej energii elektrycznej i energii doprowadzonej z sieci mogą przekazywane za pośrednictwem standardowego kabla Ethernet na przykład do Sunny Home Manager lub w przyszłości do Sunny Boy Smart Energy. To z kolei ułatwia optymalne monitorowanie energii, efektywne zarządzanie obciążeniem i akumulatorami oraz niezawodne ograniczanie mocy czynnej w punkcie podłączenia do sieci energetycznej, uwzględniając jednocześnie zużycie na potrzeby własne.

© 2016 Levard. All Rights Reserved.